Ήλιος

Ο ήλιος όταν κρύβεται
κι η άνοιξη όταν φεύγει
πάντοτε επιστρέφουνε
να δώσουνε ζωή
σ’ αυτούς που μάτια έχουνε
στο άπειρο στραμμένα
και με τα χέρια ανοιχτά
προσφέρουν προσευχή.

 

— Σοφία Χατζηδημητρίου