Απουσία

Η απουσία γράφει
τις πιο έντονες αναμνήσεις.

 

— Σοφία Χατζηδημητρίου