Α.Παπαδιαμάντης, Ο Έρωτας στα Χιόνια (απόσπασμα)

“Κ’ επάνω εις την χιόνα έπεσε χιών. Και η χιών εστοιβάχθη, εσωρεύθη δύο πιθαμάς, εκορυφώθη. Και η χιών έγινε σινδών, σάβανον.”

{μνημονεύοντας τον μέγιστο}
— Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ο Έρωτας στα Χιόνια (απόσπασμα)