Δάκρυα

Συχνότερα, τα δάκρυα είναι αναδρομικά.

 

— Σοφία Χατζηδημητρίου