Διαδρομές

 

Οι παλιές διαδρομές

δεν οδηγούν

σε νέους δρόμους.

 

— Σοφία Χατζηδημητρίου