Διαφορετικότητα

Μόνο μέσω της Αγάπης μπορεί κανείς να δει το ‘ίδιο’ μέσα από το ‘διαφορετικό’.
— Σοφία Χατζηδημητρίου