Διλήμματα

Σε κάθε λογής διλήμματα
ο άνθρωπος δεν καλείται να επιλέξει
ανάμεσα σε δύο αντικείμενα
– όπως μπορεί να φαίνεται –
παρά καλείται να επιλέξει
τον δρόμο της ψυχής του.

— Σοφία Χατζηδημητρίου