Το Σύμπτωμα (Συν+Πτώση)

Το σύμπτωμα είναι μία συνθήκη
η οποία μας συνέχει•
μια κόλλα, συνεκτική ουσία,
που μας κρατά από το να γίνουμε
χίλια κομμάτια
στην συνήθη, γνώριμη και οικεία,
πτωτική μας πορεία.

Δύσκολα το εγκαταλείπουμε
και ευκολότερα το τροποποιούμε•
σπάνια, δε, πράττουμε
κάτι εξ’ αυτών συνειδητά.

Ενόσω το να αφεθούμε
με πίστη και τόλμη
στην ελεύθερη πτώση
της Αγάπης
προς πάσα πιθανή ανύψωση
συνιστά την μοναδική πιθανότητα
απαρτίωσης και ολότητας του εαυτού,
αυτή είναι, κατά κανόνα,
η σπανιότερη επιλογή
που αντέχουμε να κάνουμε.

Παραμένουμε, ως εκ τούτου,
τραγικά γήινοι
παρά την εγγενή μας δυνατότητα
να γευόμαστε τον Παράδεισο.

— Σοφία Χατζηδημητρίου