Εσωτερικός Κόσμος

Αυτό που βλέπουμε
δεν είναι παρά ένα καθρέφτισμα
του εσωτερικού μας κόσμου.

— Σοφία Χατζηδημητρίου

Photo: Σοφία Χατζηδημητρίου για την PhotoCure