Ευγνωμοσύνη

Η ευγνωμοσύνη
αποτελεί θεμέλιο λίθο
της όντως ζωής.

— Σοφία Χατζηδημητρίου