Ηθικό Πλεονέκτημα

Φοβού τον άνθρωπο
που συντηρεί για τον εαυτό του
πάσης φύσεως
ηθικό πλεονέκτημα.

 

 

— Σοφία Χατζηδημητρίου