Η αγάπη στην Πράξη

“Η αγάπη στην πράξη
είναι ένα σκληρό
και τρομακτικό πράγμα
συγκριτικά με την αγάπη
στα όνειρα”.

 

–- Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov