Η Αγάπη

Η αγάπη για τον Εαυτό
πρέπει να οδηγεί
στην αγάπη για τον Άλλον.
Ομοίως, η αγάπη για τον Άλλον
πρέπει να οδηγεί
στην αγάπη για τον Εαυτό.

Όπου αυτό δεν συμβαίνει, τότε,
σε αυτές τις απόπειρες αγάπης
παρεμβάλλονται συναισθήματα
ανθρώπινα, μεν
χαμηλότερου ποιοτικά
ενεργειακού κραδασμού, δε
τα οποία παρεμποδίζουν
την ανεξάντλητη ροή της.

Η Αγάπη, ως τρίτο Πρόσωπο,
όχι μόνον επικυρώνει την ύπαρξη
των δύο Προσώπων της Σχέσης
αλλά τα οδηγεί με συνέπεια
μόνο στο Φως.

 

— Σοφία Χατζηδημητρίου