Θεραπευτική Φωτογραφία
(Therapeutic Photography)

H Θεραπευτική Φωτογραφία απαρτίζεται από ένα σύνολο φωτογραφικών δραστηριοτήτων, στις οποίες ο Θεραπευόμενος παράγει φωτογραφίες ο ίδιος, σε συνεργασία με τον Φωτοθεραπευτή ή υπό την καθοδήγησή του, μόνος ή μέσα σε μια ομάδα, με άλλους συμμετέχοντες, έχοντας κάποια συγκεκριμένη θεματική αναζήτηση ή ψάχνοντάς την, παράγοντας ένα λεύκωμα, το οποίο έχει κάποια συναισθηματική σημασία και εξυπηρετεί ένα ταξίδι αυτοαποκάλυψης ή ζητώντας στον Φωτοθεραπευτή να γίνει ο εκτελεστής ενός σκηνικού που ο ίδιος θα στήσει. Τα σενάρια δημιουργίας φωτογραφιών είναι πολλά.

Η παρουσία εκπαιδευμένου Ψυχοθεραπευτή είναι προαιρετική και όχι απαραίτητα αναγκαία, μιας και η διαδικασία, αυτή καθαυτή, λειτουργεί θεραπευτικά. Παρόλα αυτά, το φωτογραφικό υλικό που προκύπτει μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη για περαιτέρω θεραπευτική διερεύνηση. Για όσους συμμετέχοντες βρίσκονται ήδη σε κάποια μορφή Ψυχοθεραπείας, η Θεραπευτική Φωτογραφία λειτουργεί επικουρικά, προσφέροντας την ευκαιρία να στοχαστεί κανείς πάνω στο οπτικό υλικό που έχει παραχθεί, συνδέοντάς το με τις εσωτερικές του αναζητήσεις και διεργασίες.

Στην Θεραπευτική Φωτογραφία ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η εσωτερική «ανασκαφή», η αποτύπωση, με εξωλεκτικούς τρόπους, άρα και αλογόκριτους, του ασυνείδητου του Θεραπευόμενου, η ευκαιρία του να στοχαστεί πάνω στο οπτικό υλικό που έχει παραγάγει το ασυνείδητό του με την φωτογραφία ή το λεύκωμα που έχει δημιουργήσει. Ο συνοδοιπόρος του σε αυτό, ο Φωτοθεραπευτής, κάποιο μέλος της ομάδας – αν μιλάμε για ομαδική Θεραπευτική Φωτογραφία – αλληλοεπιδρά ώστε να διευκολύνει τη διαδικασία, να την εμπλουτίσει, να τη μοιραστεί.

Σκοπός της Θεραπευτικής Φωτογραφίας δεν είναι η λήψη τεχνικά σωστών φωτογραφιών, μηδέ οι φωτογραφίες κρίνονται ως προς το περιεχόμενό τους ή την τεχνική τους αρτιότητα. Αν ο Θεραπευόμενος έχει ανάγκη να βελτιώσει την φωτογραφική του δεξιότητα, προκειμένου να αποδώσει με διαφορετικούς ή πιο καλλιτεχνικούς τρόπους αυτό που επιθυμεί, θα του δοθεί η κατάλληλη καθοδήγηση από τον Φωτοθεραπευτή, ο οποίος διαθέτει σχετική γνώση. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι φωτογραφίες που παράγονται συζητιούνται μόνο βάσει των συναισθημάτων και των ασυνείδητων πληροφοριών που απεικονίζουν, όχι βάσει της καλλιτεχνικής τους αρτιότητας, και, φυσικά, ακόμη και αυτό, γίνεται μόνον εφόσον ο Θεραπευόμενος το επιθυμεί.

Η Θεραπευτική Φωτογραφία συνιστά, κατά κάποιον τρόπο, μια μέθοδο αυτοαποκάλυψης, εσωτερικής διαδρομής σε βαθύτερα κομμάτια της ψυχής, επανόρθωσης ή επούλωσης τραυματικών εμπειριών ή πεποιθήσεων, αναζήτησης νοήματος ή εκ νέου νοηματοδότησης, αναζήτησης σύνδεσης με το περιβάλλον και τους άλλους, έναν τρόπο να αντιληφθούμε αλλά και να αφηγηθούμε τη ζωή μας, τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας σε σχέση με τους άλλους και το περιβάλλον μας ή το πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Είναι μια δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται κυρίως από την ελευθερία που προσφέρει, όχι μόνο γιατί ο λόγος δεν είναι απαραίτητος, ειδικά όπου ο Θεραπευόμενος αισθάνεται είτε ότι δεν τον έχει ανάγκη, είτε ότι δεν είναι έτοιμος γι’ αυτόν, αλλά και γιατί ο Φωτοθεραπευτής είναι εκεί μόνο για να διευκολύνει τη διαδικασία, να ακούσει, να καθοδηγήσει και όχι να ερμηνεύσει το παραγόμενο οπτικό υλικό. Η λήψη, η δημιουργία ή ακόμη και η μετέπειτα επεξεργασία των φωτογραφιών είναι, από μόνα τους τα πιο σημαντικά συστατικά της Θεραπευτικής Φωτογραφίας.


PhotoCure

Θεραπευτική Φωτογραφία