Καθρέφτες

Αυτοί που μας καθρεφτίζουν,
στην ενήλικη ζωή,
εκτός από το πώς μας επηρεάζουν,
μας δείχνουν ποιοι είμαστε
όπως και ποιοι
μπορούμε να γίνουμε.

— Σοφία Χατζηδημητρίου

Photo: Σοφία Χατζηδημητρίου για την PhotoCure