Παρουσία – Απουσία

Η παρουσία και η απουσία
μπορεί να εκφράζονται
μέσα από το ίδιο αντικείμενο.
Τα αντίθετα ενυπάρχουν εγγενώς
αλλά και εκφράζονται
σε κάθε κομμάτι της ψυχής μας.
— Σοφία Χατζηδημητρίου
Photo: Σοφία Χατζηδημητρίου για την PhotoCure