Πνευματική Ανύψωση

Οι ευκαιρίες του ανθρώπου για πνευματική ανύψωση γεννιούνται πάντα μέσα από την συντριβή του.
— Σοφία Χατζηδημητρίου