Προστασία

Η Αγάπη προσφέρει την ύψιστη προστασία από τα αναπόφευκτα δεινά του βίου μας.

 

— Σοφία Χατζηδημητρίου