Προσωπικός Δρόμος

Ο προσωπικός μας ‘δρόμος’
είναι κατεξοχήν
μοναχικός.

 

— Σοφία Χατζηδημητρίου