Σκοτάδι

Το σκοτάδι αληθεύει πιότερο
όταν το πίνει κανείς ανόθευτο.

 

— Σοφία Χατζηδημητρίου