Το Όλον

Και ο πιο ισχυρός
εξαρτάται πάντοτε από ένα σύστημα.

 

— Σοφία Χατζηδημητρίου