Τρυφερότητα

Η τρυφερότητα είναι χαρακτηριστικό
των δυνατών ανθρώπων.

 

— Σοφία Χατζηδημητρίου