Τρυφερότητα

Ελλείψει τρυφερότητας
ο έρωτας πάσχει.

 

— Σοφία Χατζηδημητρίου