Υπόσχεση

Καμιά φορά, ατενίζουμε τη ζωή μας
σαν υπόσχεση
που δεν μπορούμε να δώσουμε.

 

— Σοφία Χατζηδημητρίου