Χριστούγεννα

Χριστούγεννα
πέρυσι
Χριστούγεννα
φέτος
και στο διάκενο μια πίστη
καμωμένη από το τίποτα
για τα πάντα.
Μετέωρη
ανέστια
ακατανόητη•
που θα την έλεγε κανείς χαϊδευτικά
τουλάχιστον τρελή
κι αυτό θα ήταν κάπως πιο ανακουφιστικό και συμπαθές
απ’ την αλήθεια –
είναι μόνη.

— Σοφία Χατζηδημητρίου