Ηρεμία

Στην ηρεμία φωτίζεται και το πυκνότερο σκοτάδι
γιατί λαμποκοπά και το ελάχιστο φως μέσα μας.
— Σοφία Χατζηδημητρίου
Photo: Σοφία Χατζηδημητρίου για την PhotoCure