Φως

Το Φως ελκύει το σκοτάδι
προκειμένου να το καταδείξει
και να απελευθερώσει
τον άνθρωπο από αυτό.
Τούτη σπανίως είναι
μια ανώδυνη διαδικασία.
Εντούτοις, παραμένει
η πιο ωφέλιμη
για την Ψυχή.
— Σοφία Χατζηδημητρίου
Photo: Σοφία Χατζηδημητρίου για την PhotoCure