02/01/2023

Φως

Το Φως ελκύει το σκοτάδι προκειμένου να το καταδείξει και να απελευθερώσει τον άνθρωπο από αυτό. Τούτη σπανίως είναι μια ανώδυνη διαδικασία. Εντούτοις, παραμένει η πιο […]